تحلیل نماد دقاضی

نمای کلی نماد دقاضی

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد دقاضی سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 56 ]
56.2198%
MFI [ 59 ]
58.5474%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
12.44 درصد
رشد سه ماهه
17.06 درصد
رشد شش ماهه
-6.97 درصد
رشد یک ساله
49.28 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 378,215 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 381,945 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 161,309 ]

EPS

2,517

PE

20

DPS

102

PB

23

PS

11

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه