تحلیل نماد دشیمی

نمای کلی نماد دشیمی

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد دشیمی سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 40 ]
40.1850%
MFI [ 34 ]
34.1165%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-8.04 درصد
رشد سه ماهه
-6.52 درصد
رشد شش ماهه
28.99 درصد
رشد یک ساله
178.96 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 753,125 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 4,657,180 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 2,554,058 ]

EPS

2,174

PE

28

DPS

110

PB

21

PS

7

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه