تحلیل نماد ثعتما

نمای کلی نماد ثعتما

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ثعتما سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 78 ]
77.7840%
MFI [ 90 ]
89.8241%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
36.69 درصد
رشد سه ماهه
79.82 درصد
رشد شش ماهه
102.53 درصد
رشد یک ساله
375.66 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 368,209 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 986,659 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 1,040,204 ]

EPS

3,189

PE

18

DPS

11

PB

12

PS

18

Pnav

14

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه