لوتول

لوتول
لوتول چیست؟

لوتول یک سامانه آنلاین تحلیل نمادهای بورسی است که تمام نمادهای بورس را با توجه به 44 پارامتر بررسی کرده و پیشنهاد خریدی برای هر نماد را ارائه میدهد.

پیشنهاد هر نماد برای خرید چگونه است؟

همانطور که در بالا گفته شده تمام نمادهای بورسی با توجه به فاکتورهای زیادی بررسی شده و امیتاز بندی میشوند، امتیاز هر نماد بین اعداد 0 تا 100 میباشد که نماد با عدد 100 بیشترین پیشنهاد خرید را داشته و نماد با عدد 0 کمترین پیشنهاد خرید. همچنین نمادهای که به عدد 0 نزدیک هستند میتوان به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت.

یادآوری

توجه داشته باشید بررسی های انجام شده بروی نمادها تنها قدرت هر نماد را نشان میدهد و حتماً برای چند روز نمادهای ارائه شده در سایت لوتول را بررسی کرده و بعد از آن اقدام به خرید یا فروش نماد نمایید.

تعداد نمادها 659
100 درصد نمادها
میانگین قدرت تمام نمادها 10.13
از عدد 100
بالاترین قدرت شسینا
41.10 از 100
پایین ترین قدرت وبهمن
0.00 از 100

پرقدرت ترین نمادها

# نماد قدرت
1 شسینا 41.1
2 کحافظ 37.2
3 وملل 29.1
4 ختور 27.0
5 تپولا 26.5
6 کدما 22.5
7 خرینگ 22.4

کم قدرت ترین نمادها

# نماد قدرت
1 وبهمن 0.0
2 قجام 0.0
3 والبر 0.0
4 غبشهر 0.0
5 وحافظ 0.0
6 دامین 0.0
7 ساراب 0.0